www.mamboteam.com

110.gif

หน้าหลัก arrow ข่าวทันเหตุการณ์ arrow ขั้นตอนการมาติดต่อราชการ
วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559
 
 

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
คู่มือประชาชน
พระบรมราโชวาทรัชกาลที ๕
ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
สถานภาพทั่วไป
ข่าวทันเหตุการณ์
สถานภาพอาชญากรรม
บริการค้นหา
โครงการและกิจกรรม
รวม Link
ผู้บังคับบัญชา
webboard
ผู้ดูแลระบบ
สถานที่สำคัญในพื้นที่

คู่มือประชาชน

1007.gif
ขั้นตอนการมาติดต่อราชการ

การกำหนดหลักทรัพย์และขั้นตอนการประกันตัวผู้ต้องหา

เว็บ สภ.ชะอำ ใหม่

ขั้นตอนการมาติดต่อราชการ พิมพ์ ส่งเมล

ขั้นตอนการติดต่อราชการ

การติดต่อแจ้งความทุกครั้ง ต้องจด บันทึก ชื่อ+หมายเลขโทรศัพท์

ของพนักงานสอนสวน หรือ ตำรวจที่รับผิดชอบงานของท่าน

เพื่อความสะดวกในการติดต่อครั้งต่อไป

สภ.ชะอำ

โทร. 0-3247-1000

การเตรียมเอกสารสิ่งสำคัญในการติดต่อราชการ

บัตรประจำตัวประชาชน

หรือใบแทน

บัตรข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ

ใบสำคัญ

คนต่างด้าว

หนังสือเดินทาง

(Passport)

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

ติดต่อทุกครั้ง ต้องจำ ชื่อพนักงานสอบสวน และขอหมายเลโทรศัพท์ มือถือ เพื่อสะดวกในการติดตาม ผลคดี ของท่าน หรือ ตำรวจที่ท่านติดต่อ ......

เยี่ยมผู้ต้องหา

พบ เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมผู้ต้องหา

( ชั้น 1 สถานีตำรวจ )

ต้อง แจ้งชื่อผู้ต้องหาที่ต้องการเยี่ยม ทุกครั้ง

สื่งของและอาหารที่จะเยี่ยมของฝากผู้ต้องหาต้องได้รับการตรวจจากเจ้าหน้าที่ก่อนเสมอ

   เช้า         เวลา 08.00 - 09.00 น.
เวลาเยี่ยมผู้ต้องหา
  กลางวัน  เวลา 12.00 - 13.00 น.
   เย็น        เวลา 16.00 - 17.00 น.

แจ้งความเอกสารสำคัญหาย

 

 

ขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน ใบสำคัญต่าง ตั๋วรับจำนำ วุฒิบัตรทางการศึกษาๆ ฯลฯ

พบพนักงานสอบสวน

ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหาต่อพบพนักงานสอบสวน

เจ้าพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ แล้วลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

พร้อมทั้งออกหลักฐานการแจ้งความเอกสารหายเพื่อให้ท่านนำไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับดำเนินการต่อไป

แจ้งความคนหาย

พบพนักงานสอบสวน

 

 


พร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                                     - บัตรประจำตัวผู้หาย หรือสำเนาบัตรที่ถ่ายเก็บไว้ (ถ้ามี)

                                                - สำเนาทะเบียนบ้านผู้หาย
                                                - ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายปัจจุบัน)
                                                - ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด ใบสำคัญทหาร(ใบกองเกิน ใบกองหนุน)

แจ้งความอาวุธปืนหาย

 

 

พบพนักงานสอบสวน

พร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

  - ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน
- ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืนออกให้ (ถ้ามี)
 - ภายถ่ายปืนที่หาย (ถ้ามี)

แจ้งความทรัพย์สินหาย

พบพนักงานสอบสวน

พร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

                         - ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น
                    - รูปพรรณทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น หมายเลขเครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี)
         - ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่าง ๆ
     - เอกสารสำคัญต่าง ๆ เท่าที่มี
        - ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่าง ๆ
 - ภาพถ่ายของทรัพย์สินที่หาย (ถ้ามี)

ในกรณีที่คนร้ายขโมยทรัพย์สินในบ้านหรือสำนักงาน
 ให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ งดเคลื่อนย้ายหรือแตะต้องจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาดำเนินการ

แจ้งความพรากผู้เยาว

 

 

พบพนักงานสอบสวน

พร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ คือ

  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
- ใบเกิดของผู้เยาว์ (สูติบัตร)
 - รูปถ่ายของผู้เยาว์
- ใบสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้เยาว์ (ถ้ามี)

ผู้เยาว์ คือ ผู้ที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ

แจ้งความถูกข่มขืนกระทำชำเรา

 

 

พบพนักงานสอบสวน

พร้อมแสดงหลักฐาน คือ
   - เสื้อผ้าของผู้ถูกข่มขืน    ซึ่งมีรอยเปื้อนอันเกิดจากการข่มขืนและสิ่งของต่างๆของผู้ต้องหาที่ตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย
- รูปถ่ายหรือที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
แจ้งความถูกทำร้ายร่างกายและเหตุฆ่าคนตาย

 

พบพนักงานสอบสวน

เพื่อแจ้งความร้องทุกข์

ข้อควรปฏิบัติสำคัญ
  - รักษาสถานที่เกิดเหตุไว้อย่าให้ใครเข้าไปหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ    ในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการ
 - ดูแลรักษาอาวุธของคนร้ายหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
- บอกรายละเอียดต่าง ๆ เท่าที่สามารถบอกได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบ
 

แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร

พบพนักงานสอบสวน

 

พบพนักงานสอบสวน

พร้อมแสดงหลักฐาน คือ
  - ใ บสำคัญตัวจริง เช่น โฉนด แบบ น.ส. 3 หนังสือสัญญา ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
- หนังสือที่ปลอมแปลง
- ตัวอย่างตราที่ใช้ประทับหรือลายเซ็นในหนังสือ

แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์

พบพนักงานสอบสวน

 

 

พร้อมแสดงหลักฐาน คือที่เกี่ยวกับการถูกฉ้อโกง
   - หนังสือหรือหลักฐานต่าง ๆ หลักฐานแสดงการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์
- หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย

แจ้งความถูกยักยอกทรัพย

พบพนักงานสอบสวน


 

พร้อมแสดงหลักฐาน คือหนังสือสำคัญที่เป็นหลักฐานว่าได้มีการมอบหมายทรัพย์ให้ไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง
 - ใบสำคัญแสดงการเป็นเจ้าของ
- สำเนาหรือคำสั่งศาล หรือพินัยกรรม

ในกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินผู้อื่นตามคำสั่งศาลหรือพินัยกรรม

แจ้งความกรณีทำให้เสียทรัพย์

 

 

พบพนักงานสอบสวน

พร้อมแสดงหลักฐาน คือ
  

- หลักฐานต่าง ๆ แสดงการเป็นเจ้าของหรือครอบครองทรัพย์นั้น
- หลักฐานหรือสิ่งของที่เสียหายเท่าที่มีหรือเท่าที่นำไปได้
หากเป็นของใหญ่โตหรือทรัพย

์ไม่สามารถพกพาติดตัวได้ต้องก็บรักษาไว้อย่าให้เกิดความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมหรือจัดให้คนเฝ้ารักษาไว้

้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป

แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน

 

พบพนักงานสอบสวน

พร้อมแสดงหลักฐาน คือ
   - เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่าย
- หนังสือที่ธนาคารแจ้งขัดข้องหรือปฏิเสธการจ่ายเงิน (ใบคืนเช็ค)
หลักฐานหรือเอกสารซึ่งเป็นมูลหนี้แห่งที่มาของการจ่ายเช็ค เช่น
1.บิลส่งสินค้ากรณีที่มีการซื้อขายกัน , หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
2.สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นใดที่เป็นหลักฐานแห่งมูลหนี้ของการจ่ายเช็ค
        - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
- หนังสือมอบอำนาจติดการแสตมป์ถูกต้อง 10บาท
กรณี เป็นเช็คของบริษัท หรือมีการมอบอำนาจ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม คือ
         - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจติดการแสตมป์ถูกต้อง 10บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
        - เอกสารเกี่ยวกับตัวผู้จ่ายเช็ค (ถ้ามี)
การชำระค่าปรับ

 

พบพนักงานสอบสวน

เพื่อทำการเปรี่ยบเทียบปรับ

แล้วเข้าแถวเพื่อพบเจ้าหน้าที่เปรียบเที่ยบปรับ พร้อมเงินค่าปรับและใบสั่ง

รอเรียกชื่อรับใบอนุญาตขับขี่คืน พร้อมใบเสร็จรับเงิน

การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว

พบเจ้าหน้าที่ทะเบียนพล

พร้อมแสดงหลักฐาน คือ
  

- ต้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงด้วย (ถ้ามี)
- เลิกแสดงมหรสพเวลา 24.00 น.

- ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่

ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนพลเพื่อเสนอผู้กำกับการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง

 

ติดต่อที่ทำการเขตนั้นๆ ก่อน แล้วนำคำร้องมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนพล

เสนอผู้กำกับการ

เพื่อลงความเห็นแล้วส่งกลับไปยังเขตเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป

การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง

 

 

รวจสอบแล้วส่งเรื่องให้กับผู้บังคับการกองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลาดพร้าว)

การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

 

 

พบเจ้าหน้าที่งานสารบัญ

พร้อมแสดงหลักฐาน

เพื่อตรวจสอบแล้วส่งเรื่องให้กับผู้บังคับการกองทะเบียน (ลาดพร้าว) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 หลักฐานสำหรับประกอบการพิจารณา ที่ต้องนำไปมีดังนี้
   

1.บัตรประจำตัวประชาชาหรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนา

2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หลักทรัพย์ หลักฐานประกอบอาชีพและรายได้
4.หนังสือรับรองความเหมาะสม เหตุผล ความจำเป็น นิสัยใจคอ ดังนี้

 - ถ้าเป็นราษฎรทั่วไป ต้องนำพยานบุคคลที่เชื่อถือได้เช่นสส.กำนัลไปให้คำรับรองเกี่ยวกับความประพฤติและหลักฐานของผู้ขออนุญาตด้วย
 

- ถ้าเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ของรัฐ

  

ต้องให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าหรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือผู้บังคับกองพันทหาร

รับรองความประพฤติและตำแหน่งหน้าที่การงาน

 - ถ้าเคยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ให้นำใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ไปแสดงด้วย
การขออนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัว

 

พบเจ้าหน้าที่งานสารบัญ

พร้อมแสดงหลักฐาน ต้อง ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่ ดังนี้
 1. พบเจ้าหน้าที่งานสารบัญ เพื่อเสนอ ผู้กำกับการ
 

แล้วยื่นต่อผู้บังคับการกองทะเบียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลาดพร้าว) สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ

 2. ยื่นต่อนายอำเภอ หรือ ปลัดอำเภอ สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด
    

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัว

        1.เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนอยู่แล้ว
        2.เป็นบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
                         - เจ้าพนักงานซึ่งทำหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินของรัฐบาล
       -ข้าราชการพนักงานหรือพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่ในการปราบ ปราม หรือ

การปฏิบัติงานที่เป็นการฝ่าอันตรายหรือเขตทุรกันดาร    

    - บุคคลซึ่งได้ทำประโยชน์อย่างมากให้แก่ทางราชการในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหม

     - บุคคลที่มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนติดตัว เพื่อป้องกันอันตรายจากการประทุษร้าย

บุคคลที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นสมควรอนุญาต

หลักฐานการขออนุญาต
               1.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการเจ้าพนักงานหรือพนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจหรือบัตรประจำตัวประชาชน
               2.สำเนาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)
               3.สำเนาทะเบียนบ้าน โดยที่อยู่ของผู้ขออนุญาตที่ระบุไว้ในทะเบียนบ้านจะต้องตรงกับที่อยู่ในแบบ ป.4
               4.ภาพถ่ายของผู้ขออนุญาต ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยถ่ายหน้าตรงแต่งเครื่องแบบ
               5.กรณีผู้ขอเป็นข้าราชการ เจ้าพนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมีเหตุผลและความจำเป้นสมควรได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวได้

              6.กรณีที่ผู้ขอทำงานอยู่ในธุรกิจเอกชน จะต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของหรือผู้จัดการธุรกิจนั้น ๆ ว่าผู้ขอเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีเหตุผลและความจำเป็นสมควรได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวได้

การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน

 

พบเจ้าหน้าที่งานสารบัญ

พร้อมแสดงหลักฐาน คือปฏิบัติเช่นเดียวกับการขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน หากต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 1.ใบมรณบัตรของผู้ตาย
2.หนังสือพินัยกรรมของผู้ตาย หรือคำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
3.ต้องแจ้งขอรับการโอนภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับมรดก
    
การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่าง ๆ

 

พบเจ้าหน้าที่งานสารบัญ

พร้อมแสดงหลักฐาน คือเพื่อเสนอ ผู้กำกับการ
 ควรนำหลักฐานเอกสารดังต่อไปนี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่
  

1.บัตรประจำตัวประชาชน

  2.ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
  3.หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้ขอมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง
  

4.โครงการหรืองานที่จะจัดให้มีการเล่นการพนัน (ถ้ามี)

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

facebook สภ.ชะอำ

 
Top! Top!